Sausio-vasario mėnesiais 4 ir 8 klasių mokiniai dalyvaus NMPP

  • Paskelbta: 2024-01-09
  • Kategorija: Svarbu!

NŠA 2024 metais vykdo elektroninį nacionalinį 4 ir  8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimą.

Mokiniai atliks skaitymo ir matematikos  NMPP testus.

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NMPP uždaviniai:

  • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
  • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
  • nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
  • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

2023–2024 MOKSLO METŲ  NMPP  TVARKARAŠTIS

4 KLASĖSE: 

Skaitymo NMPP – sausio 23 d. (I ir II srautai);

Matematikos NMPP – sausio 30 d. (I ir II srautai).

Kiekvieno elektroninio patikrinimo trukmė – 45 min. 

8 KLASĖSE:

Lietuvių kalbos ir literatūros (skaitymo) NMPP – vasario 6 d. (I ir II srautai), 

Matematikos NMPP – vasario 27 d. (I ir II srautai).

Kiekvieno elektroninio patikrinimo trukmė – 60 min.

Daugiau informacijos apie vykdomą testavimą ir mokinių išskirstymą po srautus išsiųsime per el. dienyną 4 ir 8  klasių mokiniams bei jų tėveliams, taip pat daugiau informacijos suteiks ir su testavimu supažindins  klasių vadovai.

Su pavyzdinėmis užduotimis galite susipažinti ir pabandyti jas atlikti čia  ir čia

Linkime vaikams būti nusiteikus pozityviai ir tuomet  užduotys  atrodys lengvos ir įveikiamos. Didelės  sėkmės;))


 

Autorius:
Jurgita Paravinskienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas