Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti progimnazijoje konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialinėmis pedagogėmis progimnazijoje dirba

Agnė Vanagienė Socialinė pedagogė

Dirba 44 kabinete
Kuruojamos klasės: 2, 3, 4

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

7.30 – 15.30

11.30 – 12.00

 

Antradienis

7.30 – 15.30 11.30 – 12.00  

Trečiadienis

7.30 – 15.30

11.30 – 12.00  

Ketvirtadienis

7.30 – 15.30 11.30 – 12.00  
Penktadienis 7.30 – 14.00 11.30 – 12.00

 

Kontaktai Mobilusis +370 659 00940

El. paštas Rašyti

Edita Sinkevič Socialinė pedagogė

Dirba 44 kabinete
Kuruojamos klasės: 1 ir 5
Mokytojo padėjėja

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

7.30 – 15.30

11.30 – 12.00

 

Antradienis

7.30 – 15.30 11.30 – 12.00  

Trečiadienis

7.30 – 15.30

11.30 – 12.00  

Ketvirtadienis

7.30 – 15.30 11.30 – 12.00  
Penktadienis 7.30 – 14.00 11.30 – 12.00

 

Kontaktai Mobilusis +370 659 00940

El. paštas Rašyti

Neringa Čiukšienė Socialinė pedagogė

Dirba 48 kabinete

Kuruojamos klasės: 6, 7, 8.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

7.00 – 15.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

7.00 – 15.30

12.00 – 12.30

 

Trečiadienis

7.00 – 15.30

12.00 – 12.30

 

Ketvirtadienis

7.00 – 15.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 7.00 – 11.00 12.00 – 12.30

 

Kontaktai Mobilusis +370 659 00783

El. paštas Rašyti

Informacija

Mums yra svarbu, kad mokykloje kiekvienam būtų gera ir saugu. Jei susidūrei su problema, turi klausimų ar tiesiog nori pasikalbėti – esi labai laukiamas 44 kabinete! 

Dokumentai

Socialinis pedagogas Atnaujinta Dydis
Mokyklos socialinio pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašas 2023-03-23 21:33:10

Socialinio pedagogo funkcijos

 • Stebėti moksleivių lankomumą, pažangumą, elgesį bei bendradarbiaujant su klasių auklėtojais identifikuoti kylančias problemas klasėje;
 • Papildyti klasės vadovų veiklą dalyvaujant klasės valandėlėse, kalbėti su mokiniais jiems rūpimais klausimais, spręsti iškilusias problemas remiantis individualaus bei grupinio darbo metodais;
 • Tarpininkauti sprendžiant iškilusias konfliktines situacijas tarp mokinių arba tarp mokinių ir mokytojų;
 • Kartu su klasių vadovais, dalykų mokytojais, psichologu, specialiuoju pedagogu identifikuoti moksleivius, kuriems reikalinga  socialinė  pedagoginė pagalba, sudaryti pagalbos planą bei jį įgyvendinti. Per mokslo metus stebėti ir vertinti teikiamos pagalbos efektyvumą; Individualiai dirbti su atskirais moksleiviais, patiriančiais adaptacijos mokykloje sunkumų, turinčiais specialiųjų poreikių, sveikatos, elgesio, emocinių ar kitų problemų;
 • Teikti individualias konsultacijas moksleivių tėvams (globėjams), mokytojams apie moksleivių problemas, jų sprendimų galimybes mokykloje bei kreipiantis į specialistus už mokyklos ribų. Atstovauti vaiko interesams, pastebėjus vaiko teisių pažeidimus informuoti apie tai VTAT, policijos pareigūnus;
 • Vykdyti ir kurti saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų, žalingų įpročių, patyčių bei kitų problemų sprendimo prevencijos užsiėmimus, renginius. 
 • Teikti informaciją apie socialinę paramą ir kt.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.