Paskatinimai ir apdovanojimai

 • Mokykla nėra viešojo administravimo įstaiga ir neturi dirbančių valstybės tarnautojų.


 • Vadovo krepšelio panaudojimo kriterijai, siekiant užtikrinti Progimnazijos ugdymo kokybę:

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  direktoriaus 2023 m. balandžio   7 d. įsakymu Nr. 30-808/23 „Dėl Administracijos direktoriaus 2022-02-14 įsakymo Nr. 30-350/22 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo aplinkos lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ progimnazijos direktorius, 2023-08-25 suderinęs su Darbuotojų atstovais - Progimnazijos darbo taryba, 2023 m. rugpjūčio  25 d. įsakynu Nr. V-25 nustatė  Vadovo krepšelio panaudojimo kriterijus siekiant užtikrinti Progimnazijos ugdymo kokybę:

1.1. darbuotojų darbo užmokesčiui už veiklos kokybę bei pokyčių įgyvendinimą mokėti:

1.1.1. edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą;

1.1.2. projektinių veiklų organizavimą;

1.1.3. naujų ugdymo (saviugdos) sistemų, metodikų, rekomendacijų rengimą ir taikymą;

1.1.4. pamokų už mokyklos teritorijos vedimą;

1.1.5. hibridinių pamokų vedimą (nuotoliu prisijungusių ir tiesiogiai klasėje dirbančių);

1.1.6. inovatyvių technologijų naudojimą pamokoje;

1.1.7. edukacinių renginių, seminarų, paskaitų miesto ir šalies lygiu organizavimą;

1.1.8. pamokų per vaiko patirtį organizavimą;

1.1.9. pranešimų apie ugdymo problemų sprendimo būdus publikavimą;

1.1.10.  integruotų pamokų vedimą.

1.2. progimnazijai keliamų uždavinių įgyvendinimui:

1.2.1. ne Vilniaus mieste gyvenamą vietą deklaravusių darbuotojų kelionės išlaidoms į/iš darbo vietos apmokėti arba kompensuoti; gretutinių specialybių (kvalifikacijų) darbuotojams įgijimui;

1.2.2. trūkstamų specialybių darbuotojų pritraukimui;

1.2.3. bendruomenę stiprinančių renginių organizavimo apmokėjimui;

1.2.4. darbuotojų bakalauro studijų daliniam apmokėjimui;

1.2.5. mokykloje taikomų inovacijų viešinimui.


Pagal šį aprašą 2023 metais yra skatinti darbuotojai: 

Eil. nr.

Vardas, Pavardė

Pareigos

Priemokos pagrindimas, kriterijus

1

Dominykas Kriauza

pradinio ugdymo mokytoja

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: savaitės trukmės dienos stovyklos organizavimas birželio ir rugpjūčio mėnesiais, nakvynę mokykloje su edukacine programa iš 08-31 iki 09-01, taip pat studentų  pedagogų 2023 m. kovo-gegužės mėnesiais iš Prancūzijos priėmimą mokykloje ir kartu su jais edukacinių programų klasėje vedimą.

2.

Oksana Marenkova

anglų klalbos mokytoja

Edukacinių renginių, seminarų, paskaitų miesto ir šalies lygiu organizavimą:  studentų  pedagogų 2023 m. kovo-gegužės mėnesiais iš Prancūzijos priėmimą mokykloje ir kartu su jais edukacinių programų klasėje vedimą.

3.

Nijolė Gaidienė

prancūzų kalbos mokytoja

Edukacinių renginių, seminarų, paskaitų miesto ir šalies lygiu organizavimą:  studentų  pedagogų 2023 m. kovo-gegužės mėnesiais iš Prancūzijos priėmimą mokykloje ir kartu su jais edukacinių programų klasėje vedimą.

4.

Edita Skupienė

technologijų mokytoja 

Edukacinių renginių, seminarų, paskaitų miesto ir šalies lygiu organizavimą: Respublikinio konkurso „Baltas Sapnas“ visos meninės ir kūrybinio teksto programos koordinavimą ir organizavimą mokiniams 2023 m. sausio-gegužės mėnesiais, baigiamojo renginio gegužės mėnesį pravedimą.

5.

Čianita Linkutė-Vuicik

dailės mokytoja,

dir. pav. ugdymui

Edukacinių renginių, seminarų, paskaitų miesto ir šalies lygiu organizavimą: Respublikinio konkurso „Baltas Sapnas“ mokinių piešinių darbų atranką, parodos ekspovanimą, darbų vertinimą  2023 m. sausio-gegužės mėnesiais.

6.

Oksana Velikorodnova

rusų kalbos mokytoja

Edukacinių renginių, seminarų, paskaitų miesto ir šalies lygiu organizavimą: Respublikinio konkurso „Baltas Sapnas“ rusų kalba kūrybinio teksto mokinių darbų atranką, parodos ekspovanimą, darbų vertinimą 2023 m. sausio-gegužės mėnesiais.

7.

Aušra Dobravolskienė

vokiečių kalbos mokytoja

Edukacinių renginių, seminarų, paskaitų miesto ir šalies lygiu organizavimą: Respublikinio konkurso „Baltas Sapnas“ vokiečių kalba kūrybinio teksto mokinių darbų atranką, parodos ekspovanimą, darbų vertinimą 2023 m. sausio-gegužės mėnesiais.

8.

Dolita Luotienė

technologijų mokytoja

Edukacinių renginių, seminarų, paskaitų miesto ir šalies lygiu organizavimą: Respublikinio konkurso „Baltas Sapnas“ sapnų gaudyklių darbų atranką, parodos eksponavimas, darbų vertinimą  2023 m. sausio-gegužės mėnesiais.

9.

Ingrida Byraitė-Pekorienė

lietuvių kalbos ir literatūra mokytoja

Edukacinių renginių, seminarų, paskaitų miesto ir šalies lygiu organizavimą: Respublikinio konkurso „Baltas Sapnas“ lietuvių kalba kūrybinio teksto mokinių darbų atranką, parodos eksponavimas, darbų vertinimą  2023 m. sausio-gegužės mėnesiais.

10. 

Kristina Grelecka 

tikybos mokytoja

Edukacinių renginių, seminarų, paskaitų miesto ir šalies lygiu organizavimą: Respublikinio konkurso „Baltas Sapnas“ meno ir teksto mokinių kūrybinių darbų darbų atranką 2023 m. sausio-gegužės mėnesiais.

Eil. 

nr.

Vardas, Pavardė

Pareigos

Priemokos pagrindimas, kriterijus

 1.  

Motejūnė Agnė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

Mokytojas

Projektinių veiklų organizavimą: bendradarbiavimas su Šilo specialiąja mokykla ir Socialinių paslaugų projekto „Dienos centro“ paaugliams progimnazijoje parengimas gruodžio mėn.

 1.  

Linkutė-Vuicik Čianita

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

Mokytojas

Projektinių veiklų organizavimą: Dalyvaujamojo biudžeto, Sveika mityba  projektų koordinavimą spalio-gruodžio mėnesiais.

 1.  

Paravinskienė Jurgita

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

Mokytojas

Projektinių veiklų organizavimą: dalyvavimas Ugdymo turinio atnaujinimo diegimo savivaldybės lygmeniu darbo grupės veikloje 2023 metais.

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Rimkutė Eglė

Bibliotekininkas,

Klasės vadovas

Projektinių veiklų organizavimą: „Dalyvaujamojo biudžeto“ ir  „ES skaitmeninių ugdymo priemonių projekto, skirto atnaujintiems vadovėliams įsigyti“, įgyvendinimas birželio-gruodžio mėn. 

 1.  

Viktorija Žemaitytė- Šufinskienė

Bibliotekininkas

Projektinių veiklų organizavimą: „ES skaitmeninių ugdymo priemonių projekto, skirto atnaujintiems vadovėliams įsigyti“, įgyvendinimas birželio-gruodžio mėn.

 1.  

Dečkutė-Žukauskienė Vilma

Psichologas

Projektinių veiklų organizavimą: Vaikų raidos centro „Smurto prieš vaikus“ koordinavimas lapkričio-gruodžio mėn.

 1.  

Kostiuška Martynas

Psichologo asistentas

Rekomendacijų rengimą ir taikymą: 1m klasės ugdymo normalizavimas bendradarbiaujant su „Šilo“ mokyklos konsultantais rugsėjo-gruodžio mėn.

 1.  

Špatkauskaitė Aistė

Psichologo asistentas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Borisevič Živilė

Logopedas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Rakauskaitė Grita

Logopedas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Čiukšienė Neringa

Socialinis pedagogas,

Mokytojas

Rekomendacijų rengimą ir taikymą: 1m klasės ugdymo normalizavimas bendradarbiaujant su „Šilo“ mokyklos konsultantais rugsėjo-gruodžio mėn.

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Grincevičiūtė Jolita

Specialusis pedagogas

Rekomendacijų rengimą ir taikymą: 1m klasės ugdymo normalizavimas bendradarbiaujant su „Šilo“ mokyklos konsultantais rugsėjo-gruodžio mėn.

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Panavienė Milda

Specialusis pedagogas

Rekomendacijų rengimą ir taikymą: 1m klasės ugdymo normalizavimas bendradarbiaujant su „Šilo“ mokyklos konsultantais rugsėjo-gruodžio mėn.

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Sinkevič Edita

Socialinis pedagogas,

Specialusis pedagogas

Rekomendacijų rengimą ir taikymą: 1m klasės ugdymo normalizavimas bendradarbiaujant su „Šilo“ mokyklos konsultantais rugsėjo-gruodžio mėn.

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Vanagienė Agnė

Socialinis pedagogas,

Specialusis pedagogas

Rekomendacijų rengimą ir taikymą: 1m klasės ugdymo normalizavimas bendradarbiaujant su „Šilo“ mokyklos konsultantais rugsėjo-gruodžio mėn.

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Aršvilaitė Regina

Mokytoja

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Azguridienė Ginta

Mokytoja

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis. 

Projektinių veiklų organizavimą: bendradarbiauta su Vaikų raidos centru „Smurto prieš vaikus“ projekto įgyvendinimas su auklėtiniais lapkričio-gruodžio mėn.

 1.  

Baltakienė Simona

Mokytoja

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis. 

 1.  

Bielinskienė Nijolė

Mokytoja

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis. 

 1.  

Byraitė Pekorienė Ingrida

Mokytoja

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis. 

 1.  

Bizaitė Jolanta

Mokytoja

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis bei Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas, pilietinių iniciatyvų mokyklos lygmeniu organizavimą lapkričio mėn. 

 1.  

Bujokienė Viktorija

Mokytoja

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis. 

 1.  

Buzienė Audronė

Mokytoja

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis. 

 1.  

Chadzevičienė Nida

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis bei Europos kalbų savaitės 2023 m. rugsėjo-spalio mėnesiais organizavimas.

 1.  

Damkauskienė Jolita

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis. 

 1.  

Daunoravičienė Ana

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis. 

 1.  

Dobravolskienė Aušra

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis bei Europos kalbų savaitės 2023 m. rugsėjo-spalio mėnesiais organizavimas.

 1.  

Dubovskienė Nijolė

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: Šiurpnakčio edukacinio renginio organizavimas 2023-10-26.

 1.  

Eitmantytė Erika

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis. 

 1.  

Gadeikienė Jūratė

Mokytojas

Projektinių veiklų organizavimą: Dalyvaujamojo biudžeto veiklų įgyvendinimas lapkričio-gruodžio mėnesiais.

 1.  

Gaidienė Laima

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis. 

Naujų ugdymo (saviugdos) sistemų, metodikų, rekomendacijų rengimą ir taikymą: ugdymo rekomendacijos klasės valdymo tema naujai pradėjus dirbti mokytojui teikimas rugsėjo-gruodžio mėn.

 1.  

Gaidienė Nijolė

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis bei Europos kalbų savaitės 2023 m. rugsėjo-spalio mėnesiais organizavimas.

 1.  

Grelecka Kristina

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis bei Šiurpnakčio edukacinio renginio organizavimas 2023-10-26.

 1.  

Gudaitienė Žana

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis. 

 1.  

Jačionis Tomas

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis. 

 1.  

Jonaitytė Violeta

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

Naujų ugdymo (saviugdos) sistemų, metodikų, rekomendacijų rengimą ir taikymą: Šilo mokyklos specialistų metodikų diegimas klasėje siekiant normalizuoti ugdymą rugsėjo-gruodžio mėn.

 1.  

Juocevičiūtė Simona

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: Europos kalbų savaitės 2023 m. rugsėjo-spalio mėnesiais organizavimas.

 1.  

Katkutė Gintė

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: Šiurpnakčio edukacinio renginio organizavimas 2023-10-26.

 1.  

Kmieliauskienė Džeralda

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis bei mokinių parengimas ir dalyvavimas Antakalnio seniūnijos Kalėdinėje šventėje 2023-12-09.

 1.  

Končienė Auksė

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis. 

 1.  

Kriauza Dominykas

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis. 

Naujų ugdymo (saviugdos) sistemų, metodikų, rekomendacijų rengimą ir taikymą: plokščiapėdystės metodinės medžiagos parengimas bei taikymas 1-4 klasėse lapkričio-gruodžio mėnesiais.

 1.  

Kumžienė Lina

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis. 

 1.  

Kurpienė Gintarė

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis bei Europos kalbų savaitės 2023 m. rugsėjo-spalio mėnesiais organizavimas.

 1.  

Kvedarauskas Rytis

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis bei mokinių parengimas ir dalyvavimas Antakalnio seniūnijos Kalėdinėje šventėje 2023-12-09.

 1.  

Labanauskienė Dovilė

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis. 

 1.  

Laurynaitė-Urbienė Živilė

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis bei Europos kalbų savaitės 2023 m. rugsėjo-spalio mėnesiais organizavimas.

 1.  

Lyzenko Darja

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą:  tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis bei Šiurpnakčio edukacinio renginio organizavimas 2023-10-26.

 1.  

Lukaševičius Egidijus

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą:  tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

Projektinių veiklų organizavimą: FabLab projekto įgyvendinimas progimnazijoje gavus tikslinį finansavimą. 

 1.  

Luotienė Dolita

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Luzginienė Asta

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Makarevičienė Rasa

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Marenkova Oksana

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis bei Europos kalbų savaitės 2023 m. rugsėjo-spalio mėnesiais organizavimas.

5-8 klasių Anglų kalbos poezijos deklamavimo konkursas, gruodžio 11-15 d.

 1.  

Mikulėnienė Virginija

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Naujalytė- Erminienė Daiva

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Oliškevičienė Virginija

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Padūmytė Jurga

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Petravičienė Zita

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Pilat Loreta

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Ramanauskienė Andra

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Romanovski Tadeuš

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Sabaliauskienė Jolanta

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Sadauskienė Gražina

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Skupienė Edita

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Stanionienė Inga

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Stelnionytė Asta

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Sūdžiūtė Greta

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Šapalienė Danutė

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Šarmavičienė Rita

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis bei Dalyvaujamojo biudžeto veiklų įgyvendinimas lapkričio-gruodžio mėnesiais.

 1.  

Tamulionytė Brebbia Nida

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis bei Europos kalbų savaitės 2023 m. rugsėjo-spalio mėnesiais organizavimas.

5-8 klasių Anglų kalbos poezijos deklamavimo konkursas, gruodžio 11-15 d.

 1.  

Tvaronė Daiva

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Varkalienė Daiva

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis bei Europos kalbų savaitės 2023 m. rugsėjo-spalio mėnesiais organizavimas.

 1.  

Vasiliauskienė Renata

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Velikorodnova Oksana

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: Europos kalbų savaitės 2023 m. rugsėjo-spalio mėnesiais organizavimas.

 1.  

Vilkevičienė Loreta

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis bei Europos kalbų savaitės 2023 m. rugsėjo-spalio mėnesiais organizavimas.

 1.  

Grunt Vitalija

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis.

 1.  

Zenkevičienė Rima

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis bei Europos kalbų savaitės 2023 m. rugsėjo-spalio mėnesiais organizavimas.

 1.  

Zorubienė Lijana

Mokytojas

Edukacinių renginių bendruomenės nariams organizavimą: tėvų, mokinių ir mokytojų pokalbiai apie ugdymą 2023-11-29 ir 30 dienomis bei Šiurpnakčio edukacinio renginio organizavimas 2023-10-26.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Iki vasaros atostogų pabaigos liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.