Apie progimnaziją

Registro duomenys

 • Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 • Priklausomybė – savivaldybės.
 • Paskirtis – progimnazijos tipo progimnazija.
 • Pagrindinis tipas – progimnazija.
 • Mokymo formos: grupinio ir pavienio mokymosi.
 • Mokymo kalba – lietuvių.
 • Galimybė gauti bendrabutį – nėra.
 • Galimybė gauti maitinimą yra.
 • Steigėjas, savininkas (dalininkai) – Vilniaus miesto savivaldybės taryba.

Istorija

Mokykla pastatyta Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis 1929–1930 metais.

Pastatą projektavo architektas inžinierius Stefanas Zarembskis. Mokykla buvo pavadinta Bendrų pradinių mokyklų rūmais. Ją sudarė dvi pagrindinės mokyklos. Pirmoji – generolo L. Želigovskio berniukų mokykla, antroji – V. Sirokomlės mergaičių mokykla. Antrojo pasaulinio karo metais mokyklos patalpose buvo įkurta karo ligoninė. 1944-1971 m. pastate veikė 5-oji vidurinė mokykla. 1972 m. įsikūrė Vilniaus 22-osios vidurinės mokyklos pradinės klasės.

1973 m. šiame pastate darbą pradėjo pirmoji aštuonmetė mokykla, 1978 m. ji pavadinta Vilniaus 18-ąja vidurine.

1983 m. mokyklos patalpos prasiplėtė III korpuso priestatu. Tais pačiais metais mokykloje įvestas sustiprintas anglų kalbos mokymas. 1990 m. mokyklai perduotas dar vienas pastatas – IV korpusas.

1996 m. mokykla pavadinta Antakalnio vidurine.

2012 m. gegužės 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės sprendimu Nr. 1-1551 reorganizuota į Vilniaus Antakalnio gimnaziją ir Vilniaus Antakalnio progimnaziją.

Progimnazija įsteigta gimnazijos ir kaimyninės rusų ir lenkų vidurinės mokyklos pastate fiziškai jai nesuteikiant patalpų pagal panaudą. Todėl progimnazija neturi ugdymo aplinkos etatų, o mokiniai bei pedagogai priversti vaikščioti po tris skirtingus pastatus (Antakalnio g. 29, 31 ir 33) ištisus mokslo metus. Nepaisant to mokykla vis tiek sėkmingai didėjo ir 2016-09-01 progimnazijoje mokėsi per 900 mokinių!

Nuo 2016-09-01 mūsų progimnazija valdo Antakalnio g. 33  mokyklos pastatą patikėjimo teise, kurio projektinis pajėgumas yra 800 mokinių. 58 klasių mokiniai nuo 2016 m. rugsėjo 1 iki 2016 m. spalio 21 dienos vis dar mokosi Antakalnio g. 29 ir 33 pastatuose dėl pavėluotos Minties g. 3 pastato renovacijos.

Nuo 2016-10-24 Vilniaus Antakalnio progimnazijos 900 mokinių mokosi Antakalnio g. 33 pastate.

Džiaugiamės, kad naujame pastate įsikurti mums padėjo didžiulis skaičius tėvų savanorių, dalis administracijos, ugdymo bei ugdymo aplinkos darbuotojų, kurie dirbo daugiau nei reikėjo ir 67 klasių mokiniai, būdami drąsūs bei atsakingi, padėjo sunešioti baldus į klases, pernešė progimnazijos pedagogų sukauptą turtą. Naujame pastate džiaugėmės progimnazijos tėvelių bei rėmėjų dovanomis: suoleliais, paveikslų rėmais piešiniams, servetėlių, muilo dozatoriais ir kt., džiaugėmės medelyno dovanotomis penkiomis naujomis obelimis, kurios privalės duoti vaisių, ąžuolais, kurie įkvėps mokytis bei būti tvarius… Dėkojame Vilniaus miesto savivaldybei, paskyrus finansavimą mokyklos ūkio eksploatavimui ir mokyklinių baldų įsigijimui. Progimnazija gavo per 100 000 eurų finansavimą, kurio 80 000 eurų skyrė turtui įsigyti (70 000 eurų baldams, reikalingiems 58 klasių mokinių ugdymui ir 10 000 eurų pastato eksploatavimui) ir 20 000 eurų rūbinių remontui. Progimnazijoje tradiciškai stiprinami anglų kalbos, lietuvių kalbos, matematikos ir nuo 2017-09-01 Progimnazijos tarybos sprendimu – antrosios užsienio kalbos, informatikos dalykai ir projektinė veikla, socialinis emocinis ugdymas.

2017-08-18 prasidėjo vidaus patalpų dalinė renovacija: keičiama elektros instaliacija ir santechnika, nuotekų vamzdynai, kai kur naikinamos pakylos kabinetuose, užstatomos nenaudojamos durys ir pan. Darbų ir prekių vertė per 300 000 eurų. Dėl to laikinai per 1000 mokinių mokosi dviem pamainomis.

2024-01-01 progimnazija yra Google Reference School, diegia Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemą - PEPIS

Mokyklos direktoriai: Joana Sidaugienė (1973-1980), Anatolijus Dziska (1980-1983), Emilijus Šimulionis (1983-1986), Regina Blotnienė (1986-1988), Arūnas Uleckas (1988-1989), Vanda Mažeikienė (1989-1998). Nuo 1998 m. rugsėjo 15 d. mokyklai vadovauja Vita Kirkilienė, kuri toliau darbą tęsia Vilniaus Antakalnio gimnazijoje. Nuo 2012-09-01 Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriaus pareigas vykdė Gražina Sadauskienė, nuo 2013 m. gegužės 3 d. direktoriaus pareigas eina Tomas Jankūnas.

Progimnazijos tarybos pirmininkai: Jurgita Paravinskienė (pedagogų atstovė – 2021-09-01 iki  2023-09-01) – 2012-09-01 – 2014-08-31), Paulius Gadonas (tėvų atstovas – 2014-09-01 iki 2018-09-31), Saulius Stirbinskas (tėvų atstovas – 2018-10-01 iki 2021-09-01), Gintarė Mierkienė (tėvų atstovė – 2021-09-01 iki  2023-09-01), Edita Sinkevič (pedagogų atstovė – 2023-10-01 iki dabar).

Mūsų progimnazija kuriama kaip atvira bei darnaus mokymosi mokykla!

Mokykla, lyg šeima, kur mokymasis yra kasdienio gyvenimo dalis!

Prisijaukinti meną

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams