Įtraukusis ugdymas

Už įtraukųjį ugdymą ir ugdymo pagalbą progimnazijoje atsakingas asmuo

Agnė Motiejūnė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pagalba)

Dirba 48 kabinete

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

7.30 – 15.45

12.00 – 12.30

 

Antradienis

7.30 – 14.15

12.00 – 12.30

 

Trečiadienis

7.30 – 15.00

12.00 – 12.30

 

Ketvirtadienis

7.30 – 15.00

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 7.30 – 11.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai Mobilusis +370 672 56 741

El. paštas Rašyti

Įsteigti pagalbos specialistų etatų pareigybės nuo 2024-03 

 

Skirta 

Naudojama 

Psichologas 3,00 3,00
Logopedas 4,25 1,50*
Socialinis pedagogas 3,00 3,00
Specialusis pedagogas 4,00 2,75*
Karjeros specialistė 1,00 1,00
Mokytojo padėjėjas 11,25 10,00*

* Laisvoms pagalbos specialistų pareigybėms ieškome naujų darbuotojų. Norėtumėte dirbti? Kviečiame kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui (pagalbai) aukščiau nurodytais kontaktais.


Dirbantys pagalbos specialistai 

Mokyklos aplinkos pritaikymas

Mokykla viršija projektinį pajėgumą ir neturi ramybės, nusiraminimo erdvių. Yra didelis triukšmingumo lygis. Trūksta ugdymosi patalpų.

Fizinės aplinkos pritaikomumas įvairių poreikių mokinimas Statis el. sistemos duomenimis  >>>.


Mokyklos bendruomenės pasirengimas

Pedagogų pasirengimas

Progimnazija yra įsipareigojusi kurti įtraukią ir palaikančią mokymosi aplinką visiems mokiniams. Siekdami šio tikslo, mes įgyvendiname keletą svarbių iniciatyvų, kurios padeda mokytojams ir mokiniams pasiekti aukščiausią ugdymosi efektyvumą. Štai keletas svarbiausių mūsų veiklų:

Elektroninė dalijimosi resursais sistema

Kuriame išsamų elektroninį resursų dalijimosi portalą (Google diske), kuriame pedagogai gali lengvai pasiekti ir pasidalinti pritaikytomis mokymo medžiagomis, atmintinėmis ir atramine medžiaga. Ši sistema leidžia mokytojams efektyviai naudotis naujausiomis ugdymo priemonėmis ir metodais, užtikrinant, kad visi mokinių poreikiai būtų patenkinti.

Pedagogų susitikimai su pagalbos specialistais, aptariant konkrečius atvejus

Mūsų pedagogai reguliariai susitinka su specialiosios pedagogikos specialistais, kad aptartų, kaip geriausiai pritaikyti ugdymo metodus atitinkamoms klasėms. Šie susitikimai skirti dalintis žiniomis ir patirtimi, taip pat aptarti naujausias mokymo strategijas, kurios padeda geriau suprasti ir įgyvendinti įtraukiojo ugdymo principus.  

Naujos įtraukiojo ugdymo praktikos klasėse

Mokykla pradėjo taikyti naują praktiką, kurioje specialioji pedagogė dirba klasėse kartu su mokytojais. Ši iniciatyva jau parodė teigiamą poveikį mokinių įsitraukimui ir pažangai. Kol kas praktika įgyvendinama tik tam tikrose klasėse, tačiau jau matome puikius rezultatus, kurie skatina mūsų siekį toliau plėtoti šią veiklą.

Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemos diegimas

Mūsų pedagogai dalyvauja tęstiniame mokymosi procese, kurio metu jie mokosi, kaip efektyviai diegti įtraukties praktikas, įskaitant pozityvaus elgesio palaikymą ir intervencijas. Per pastaruosius mokymus, kurie apėmė 24 akademines valandas, mokytojai įgijo vertingų įgūdžių, kurie padeda skatinti teigiamą mokymosi aplinką mokykloje.

Šios iniciatyvos yra dalis mūsų pastangų užtikrinti, kad kiekvienas mokinys mūsų mokykloje jaustųsi vertinamas, palaikomas ir įtrauktas į bendruomenę. Mes esame įsipareigoję teikti aukščiausios kokybės ugdymą, atitinkantį kiekvieno mokinio individualius poreikius.

Mokinių tėvų informavimas apie įtraukiojo ugdymo principus

Atnaujinta: 2024-04-28
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko
  • dien.
  • val.
  • min.
  • sek.