Tvarkaraščių pakeitimai

1-4 klasių pamokų pakeitimai

Rugsėjo 27-29 dienomis

Užsienio kalbos (anglų) mokytojos Živilės Laurynaitės pamokas vaduoja anglų kalbos mokytojos iki 2023-09-28.

Informatikos mokytojos Gretos Sakalauskaitės intergruotas pamokas su informacinėmis technologijomis 4 klasėse nevyksta iki 2023-09-29.


5-8 klasių pamokų pakeitimai

Mokytojos Gretos Sakalauskaitės pamokas vaduoja:

6b IT pogrūpio 1 pamoką vaduoja Tomas Jačionis 20 kab.

6a IT pogrūpio 2 pamoką vaduoja Tomas Jačionis 20 kab.


Neformaliojo švietimo (būrelių) pakeitimai

Neformaliojo švietimo veiklos vyksta pagal tvarkaraštį :) 

Spalio 5 dieną, Tarptautinę mokytojų dieną, mokyklos finansuojami būreliai nevyks.
Mokami būreliai vyks įprastu metu.


Ugdymo pagalbos teikimo pakeitimai

Visi darbuotojai dirba ir rūpinasi mokinių ugdymu :)