Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Socialinio pedagogo pusmečio darbų planas II pusmečio 2023-09-07 17:30:09 159.76 KB
Ugdymo planai
Vilniaus Antakalnio progimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio (1-4 klasių) ir pagrindinio (5-8 klasių) ugdymo programų planas 2023-03-24 10:25:18
Vilniaus Antakalnio progimnazijos 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio (1-4 klasių) ir pagrindinio (5-8 klasių) ugdymo programų planas 465.49 KB
Kitos ataskaitos
2022 metų veiklos plano ataskaita 2023-03-21 18:40:42 159.76 KB