Skelbiame direktoriaus Tomo Jankūno 2023 metų veiklos ataskaitą

Kasmet mokyklų vadovų veiklos vertinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos  Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl  švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 „Dėl Valstybinių ir  savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui,  ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinta nuostatų redakcija (toliau – Nuostatai).

Mokyklos vadovas iki 2024 m. sausio 20 dienos turi parengti metų veiklos  ataskaitą, paskelbti viešai ir pateikti svarstyti švietimo įstaigos bendruomenei  bei įstaigos tarybai.

Mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo vadovo metų veiklos ataskaitos paskelbimo (ne  vėliau kaip iki sausio 31 d.) turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo įstaigos tarybai, kuri per 15 dienų nuo Ataskaitos pateikimo,  įvertinusi direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir įstaigos bendruomenės narių siūlymus, priima  sprendimą dėl vadovo metų veiklos ataskaitos įvertinimo.  Susipažinusi su mokyklos tarybos įvertinimu, Ataskaitą, dalyvaujant mokyklos vadovui, svarsto ir įvertina – savivaldybės meras ar jo įgaliotas asmuo.

Užpildytą vadovo metinės veiklos vertinimo ataskaitos formą (pridedama) su  įstaigos tarybos įvertinimu direktorius turi pateikti per elektroninę dokumentų registracijos sistemą  Bendrojo ugdymo skyriui  vėliau kaip iki 2024 m. vasario 9 d. 

Kviečiame Vilniaus Antakalnio progimnazijos bendruomenę svarstyti direktoriaus Tomo Jankūno veiklos ataskaitą (skelbiama Google Docs formatu) ir savo siūlymus teikti Progimnazijos tarybai el. paštu (jurate.gadeikiene@antakalnio.lt) iki 2024 m. sausio 30 d. (imtinai). 

Nuotraukos:
Tomas Jankūnas

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas