Informacija būsimų pirmokų tėvams ir globėjams

 • Paskelbė :
 • Paskelbta: 2023-08-28
 • Kategorija: Svarbu!

Informuojame, kad Vilniaus Antakalnio progimnazijoje 2023-2024 m. m. sukomplektuotos penkios pirmos klasės. Klasių mokytojai pirmokų tėvus pirmai pažinčiai ir pokalbiams kvies į mokyklą 2023-08-29, 17.00 val.
Detalesnė informacija bus paskelbta vėliau.


PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS PIRMOSE KLASĖSE 2023-2024 M.M.

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia 2023-09-01
Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos.
Atostogos
Rudens atostogos 2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2024 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 02 d. – balandžio 05 d.
Pamokos trukmė 1-oje klasėje – 35 min.
Pamokos vyksta pagal pamokų tvarkaraštį, kuris skelbiamas progimnazijos skelbimų lentoje bei interneto svetainėje nuo rugsėjo 1 d. Pirmasis skambutis skelbia pasirengimą pamokai: mokytojai ir mokiniai renkasi į klasę bei ruošiasi pamokai. Pamokos pradžią skelbia antrasis skambutis. Pamokos pabaigą skelbia dalyko mokytojas, laikantis pamokų bei pertraukų laiko.
Minimalus pamokų skaičius Pradinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti per savaitę, kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 minutės:

Dalykai Val. skaičius

 • Dorinis ugdymas
 • (tikyba arba etika) 1
 • Lietuvių kalba 8
 • Matematika 4
 • Visuomeninis ugdymas 1
 • Gamtos mokslai 1
 • Technologijos 1
 • Dailė 1
 • Muzika 1
 • Šokis 1
 • Fizinis ugdymas 3
 • Anglų kalba 1

VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPIŲ VEIKLA

VDM grupės veikia nuo rugsėjo 10 d. iki ugdymo proceso pabaigos pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu mokslo metams patvirtintus bendruosius ugdymo planus.
VDM pirmų klasių mokinių grupės komplektuojamos iš vienos klasės .
Grupė veiklą pradeda iškart po pamokų ir vykdo veiklą penkias darbo dienas per savaitę. VDM grupės darbo laikas: pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 08.00 iki 08:30 val. ir nuo 13.00 val. iki 18.00 val., o penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis − nuo 08.00 iki 08:30 val. nuo 13.00 val. iki 17.00 val.
VDM grupių veiklos uždaviniai:

 • namų darbų ruoša;
 • mokymosi spragų kompensavimas (dalykų konsultacijos po pamokų);
 • individualių neformaliojo ugdymo poreikių tenkinimas;
 • bendrųjų gebėjimų bei kompetencijų ugdymas (mokymas mokytis);
 • sveikos gyvensenos ugdymas;
 • socialinė priežiūra;
 • laisvalaikio, socialinių ir pilietinių veiklų organizavimas.

MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

Visiems mokiniams, kurie nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. mokysis pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, skiriami nemokami pietūs mokykloje, nevertinant pajamų.
Dėl nemokamų pietų pirmokui-antrokui prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą teikti nereikia.

Visos dienos grupės metu mokiniai maista perka patys.

Rekomenduojame naudotis 

Maitinimo paslaugas teikia VšĮ „Dvylika žirnių“

Skaitmeninio atsiskaitymo paslaugas teikia Eurofondas.


PIRMOKO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS MOKYKLAI

Kokybiško popieriaus sąsiuviniai:

 • Matematikai (dideliais langeliais) ir lietuvių kalbai (pirmokams, jie didesni – 18 mm) – po 5 vnt.
 • Aplankalai sąsiuviniams, vadovėliams.
 • Plunksninis rašiklis – 2 vnt., mėlynos spalvos kapsulės.
 • Žalias rašiklis.
 • Paprastas pieštukas, drožtukas, trintukas, 30 cm liniuotė.
 • Pieštukinė (penalas).
 • Spalvoti pieštukai, kreidelės, akvarelė, guašas, indelis vandeniui, paletė.
 • Teptukai (du rinkiniai: akvarelei ir guašui).
 • Piešimo popieriaus lapai (A3 ir A4 formato akvarelei ir piešimui),
 • spalvotas popierius, kartonas.
 • Klijai (pieštukiniai).
 • Plastilinas su lentele.
 • Flomasteriai.
 • Žirklės (bukais galais).
 • Sportinė apranga.
 • Sportinė avalynė (fiziniam ugdymui).
 • Šokiams – šokių bateliai (češkės), sijonai mergaitėms.
 • Vienkartinės nosinaitės;

Siūlome pasirūpinti išmaniuoju prietaisu mokiniui – nešiojamą kompiuterį ar planšetinį kompiuterį, kur būtų įdiegta vaiko apsaugos ir saugaus turinio valdymo internete programa, kaip pavyzdžiui, „Google Family Link“. Jei turite galimybę, verta įrenginį apdrausti. Įrenginį būtų galima naudoti namuose esant nuotoliniam ugdymui ar mokykloje, pamokų metu, kai tai leidžia mokytojai.

Mokinio dienotvarkė yra svarbus mokymosi sėkmės faktorius, todėl labai svarbu, kad vaikas ją turėtų bei ji būtų nuolat aptariama šeimoje.


Artimiausius tris mokslo metus naudosime ManoDienyną. Mokiniai, kaip ir mokytojai galės jungtis su mokyklos el. pašto adresu – vardas.pavarde@antakalnio.lt naudojant „Google“ el. paskyrą.


Uniformos yra PRIVALOMOS ir užsisakyti prašome internetu. Pasimatuoti bus galima mokykloje. Daugiau apie Uniformos

Gavus uniformą būtinai ant etiketės užrašykite savo vaiko vardą, klasę ar tel. nr.  Mokiniai dažnai palieka ar sumaišo savo aprangą!

Rekomenduojame turėti daugiau nei po vieną uniformos modelį, kad būtų galimybė pasikeisti.


Į Progimnazijos raštinę (Antakalnio g. 33, 43 kab. I-V nuo 08:00 iki 12:00 val. ar nuo 13:00 iki 16:00 val., tel. nr. 8 659 00 612) prašome pristatyti Mokinio pažymėjimui reikalingą VIENĄ foto nuotrauką (su užrašytu vaiko vardu ir pavarde), taip pat  vaiko pasiekimų (priešmokyklinio ugdymo ir kt.) dokumentus: aprašą, rekomendacijas bei pan. ir ugdymo pritaikymo dokumentus (jei tokie yra). Primename, kad 1-4 kl. mokiniui Vilniaus miesto visuomeninis transporto bilietams metams kainuoja – 10 eurų – rekomenduojate įsigyti mokyklos išvykoms.


KUPRINĖ PIRMOKUI. KAIP IŠSIRINKTI?

Labai svarbu, kad kuprinė būtų kokybiška ir ,,draugiška“ vaiko sveikatai, nepakenktų besiformuojančiam stuburui, nesudarytų sąlygų atsirasti laikysenos sutrikimams. Ji turi būti būtent mokyklinė, o ne sportinė ar turistinė, t. y. turi atitikti mokyklinei kuprinei keliamus reikalavimus, išdėstytus Lietuvos higienos normoje HN 41:2003 „Mokyklinės prekės” (Žin., 2003, Nr.94-4261; 2004, Nr.179-6637).
Kokie gi tie reikalavimai?
Mokyklinių kuprinių išorinėje pusėje turi būti pritvirtinti atšvaitai.
Mokyklinės kuprinės turi būti gaminamos su diržais ir rankenėle.
Diržų ilgis turi būti reguliuojamas ( ilgis parenkamas pagal tai, kokius drabužius vaikas dėvi; svarbiausia – teisinga kuprinės padėtis ant nugaros).
Diržų plotis turi būti ne siauresnis kaip 3,5 cm.
Tuščių mokyklinių kuprinių svoris turi būti: pradinių klasių moksleiviams – ne daugiau kaip 700 g, vyresniųjų klasių moksleiviams – ne daugiau kaip 1000 g.
Su dviem skyriais arba vienas skyrius su kišene. (Kai labai daug skyrių – pirmokui sunkiau palaikyti tvarką ir susirasti daiktus).
Tekstilės medžiaga turi būti atspari trinčiai, nepraleisti drėgmės.
Be privalomųjų reikalavimų, derėtų atkreipti dėmesį į tai, jog saugi kuprinės nugarėlė yra standi ir paminkštinta, su orui laidžiomis dalimis (kad nespaustų nugaros) , tuščia išlaiko savo formą, siūlės kokybiškos, audinys lengvai prižiūrimas, diržai paminkštinti.
Jei norėtųsi kuprinės su pakietintu dugnu, kojelėmis, ratukais ir ištraukiamomis rankenomis, žinotina, kad dažniausiai jos nėra tinkamos pradinukams, nes net tuščios sveria daugiau nei 1200 g.

Specialistai pataria
Optimalus pilnos kuprinės svoris turėtų sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. moksleivio kūno masės.
Didžiausias pilnos kuprinės svoris neturi viršyti 15 proc. moksleivio kūno masės. Tai kritinė riba.
Visada užsidėkite diržus ant abiejų pečių. Diržai turi būti nei per daug suveržti, nei per daug laisvi.
Nešamos kuprinės apačia neturi būti žemiau juosmens.
Sunkiausius daiktus dėkite į tą kuprinės dalį, kuri yra arčiausiai nugaros.
Tvarkingai sudėkite daiktus, kad jie neslidinėtų po kuprinės vidų.
Kasdien peržiūrėkite kuprinės turinį ir susidėkite tik tai dienai reikalingus daiktus.
Kuprinę rinkitės kartu su būsimu pirmokėliu; galėsite kartu pasitarti, pamatuoti. Tai paskatins vaiką būti atsakingu ir tinkamai prižiūrėti savo vieną svarbiausių mokyklinių atributų.

Medžiagą apie kuprines parengė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė L. Miškinienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Naujienų archyvas