Mokytojai

Mokytojų sąrašas 2023-2024 m. m.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

El. paštas

Pradinio ugdymo mokytojai

Ana Daunoravičienė Pradinio ugdymo mokytoja   ana.daunoraviciene@antakalnio.lt
Andra Ramanauskienė Pradinio ugdymo mokytoja   andra.ramanauskiene@antakalnio.lt
Aušra Gelažnikienė Pradinio ugdymo mokytoja   ausra.gelaznikiene@antakalnio.lt
Auksė Končienė Pradinio ugdymo mokytoja   aukse.konciene@antakalnio.lt
Dominykas Kriauza Pradinio ugdymo mokytojas   dominykas.kriauza@antakalnio.lt
Erika Eitmantytė Pradinio ugdymo mokytoja   erika.eitmantyte@antakalnio.lt
Ginta Azguridienė Pradinio ugdymo mokytoja   ginta.azguridiene@antakalnio.lt
Irma Žukauskaitė Pradinio ugdymo mokytoja   irma.zukauskiate@antakalnio.lt
Jolanta Sabaliauskienė Pradinio ugdymo mokytoja   jolanta.sabaliauskiene@antakalnio.lt
Jolanta Vilkaitė-Samuilienė Pradinio ugdymo mokytoja   jolanta.samuiliene@antakalnio.lt
Jolita Damkauskienė Pradinio ugdymo mokytoja   jolita.damkauskiene@antakalnio.lt
Janina Narkevičienė Pradinio ugdymo mokytoja   janina.narkeviciene@antakalnio.lt
Jurga Padūmytė-Matuliauskienė Pradinio ugdymo mokytoja   jurgita.matuliauskiene@antakalnio.lt
Lina Kumžienė Pradinio ugdymo mokytoja   lina.kumziene@antakalnio.lt
Monika Maslianikienė Pradinio ugdymo mokytoja   monika.maslianikiene@antakalnio.lt
Nijolė Bielinskienė Pradinio ugdymo mokytoja   nijole.bielinskiene@antakalnio.lt
Nijolė Semionovienė Pradinio ugdymo mokytoja   nijole.semionoviene@antakalnio.lt
Rasa Makarevičienė Pradinio ugdymo mokytoja   rasa.makareviciene@antakalnio.lt
Rasa Staniunaitienė Pradinio ugdymo mokytoja   rasa.staniunaitiene@antakalnio.lt
Regina Aršvilaitė Pradinio ugdymo mokytoja   regina.arsvilaite@antakalnio.lt
Viktorija Bujokienė Pradinio ugdymo mokytoja   viktorija.bujokiene@antakalnio.lt
Violeta Jonaitytė Pradinio ugdymo mokytoja   violeta.jonaityte@antakalnio.lt
Zita Petravičienė Pradinio ugdymo mokytoja   zita.petraviciene@antakalnio.lt
Asta Luzginienė Pradinio ugdymo mokytoja   asta.luzginiene@antakalnio.lt

Alina Leščevičienė
(Vaiko priežiūros atostogos)

Pradinio ugdymo mokytoja

   

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

Danutė Šapalienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja   danute.sapaliene@antakalnio.lt
Dovilė Labanauskienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja   dovile.labanauskiene@antakalnio.lt
Ingrida Byraitė-Pekorienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja   ingrida.pekoriene@antakalnio.lt
Jolanta Bizaitė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja   jolanta.bizaite@antakalnio.lt
Laima Gaidienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja   laima.gaidiene@antakalnio.lt
Lijana Zorubienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja   lijana.zorubiene@antakalnio.lt

Užsienio kalbų mokytojai

Daiva Varkalienė Anglų kalbos mokytoja   daiva.varkaliene@antakalnio.lt
Gintarė Kurpienė Anglų kalbos mokytoja   gintare.kurpiene@antakalnio.lt
Jūratė Gedvilienė Anglų kalbos mokytoja   jurate.gedviliene@antakalnio.lt
Loreta Vilkevičienė Anglų kalbos mokytoja   loreta.vilkeviciene@antakalnio.lt
Nida Chadzevičienė Anglų kalbos mokytoja   nida.chadzeviciene@antakalnio.lt
Nida Tamulionytė-Brebbia Anglų kalbos mokytoja   nida.brebbia@antakalnio.lt
Oksana Marenkova Anglų kalbos mokytoja   oksana.marenkova@antakalnio.lt
Živilė Laurynaitė-Urbienė Anglų kalbos mokytoja   zivile.laurynaite@antakalnio.lt
Rima Zenkevičienė Anglų kalbos mokytoja   rima.zenkeviciene@antakalnio.lt
Greta Volynskaja Rusų kalbos mokytoja   greta.volynskaja@antakalnio.lt
Oksana Velikorodnova Rusų kalbos mokytoja   oksana.velikorodnova@antakalnio.lt
Nijolė Gaidienė Prancūzų kalbos mokytoja   nijole.gaidiene@antakalnio.lt
Aušra Dobravolskienė Vokiečių kalbos mokytoja   ausra.dobravolskiene@antakalnio.lt

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

Audronė Buzienė Matematikos mokytoja   audrone.buziene@antakalnio.lt
Sabina Adomavičienė Matematikos mokytoja   sabina.adomaviciene@antakalnio.lt
Tadeuš Romanovski Matematikos mokytojas   tadeus.romanovski@antakalnio.lt
Gintė Katkutė Matematikos mokytoja ir informacinių technologijų mokytoja   ginte.katkute@antakalnio.lt
Greta Sakalauskaitė Informacinių technologijų (pradinio) mokytoja   greta.sakalauskaite@antakalnio.lt
Rita Šarmavičienė Informacinių technologijų mokytoja   rita.sarmaviciene@antakalnio.lt
Tomas Jačionis Informacinių technologijų mokytojas   tomas.jacionis@antakalnio.lt
Jūratė Dambrauskienė
(Vaiko priežiūros atostogos)
Informacinių technologijų mokytoja    

Gamtos mokslų mokytojai

Asta Stelnionytė Fizikos mokytoja   asta.stelnionyte@antakalnio.lt
Danguolė Skurauskienė Biologijos mokytoja   danguole.skurauskiene@antakalnio.lt
Nijolė Dubovskienė Chemijos mokytoja   nijole.dubovskiene@antakalnio.lt

Socialinių mokslų mokytojai

Dalia Balevičiūtė Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja   dalia.baleviciute@antakalnio.lt
Kristina Grelecka Dorinio ugdymo (katalikų tikybos) mokytoja   kristina.grelecka@antakalnio.lt
Jūratė Gadeikienė Etikos mokytoja, civilinės saugos ir saugaus eismo mokytoja   jurate.gadeikiene@antakalnio.lt
Darja Lyzenko Etikos mokytoja   darja.lyzenko@antakalnio.lt
Loreta Pilat Geografijos mokytoja   loreta.pilat@antakalnio.lt
Virginija Mikulėnienė Geografijos mokytoja   virginija.mikulėnienė@antakalnio.lt
Renata Vasiliauskienė Istorijos mokytoja   renata.vasiliauskiene@antakalnio.lt
Virginija Oliškevičienė Istorijos mokytoja   virginija.oliskeviciene@antakalnio.lt

Technologijų, menų ir sporto mokytojai

 
Dolita Luotienė Technologijų mokytoja   dolita.luotiene@antakalnio.lt
Edita Skupienė Technologijų mokytoja   edita.skupiene@antakalnio.lt
Egidijus Lukaševičius Technologijų mokytojas   egidijus.lukasevicius@antakalnio.lt
Rytis Kvedarauskas Muzikos mokytojas   rytis.kvedarauskas@antakalnio.lt
Džeralda Kmieliauskienė Muzikos mokytojas   dzeralda.kmieliauskiene@antakalnio.lt
Greta Skudžiūtė Muzikos mokytoja   greta.skudziute@antakalnio.lt
Birutė Gedvilaitė-Jodko
(Vaiko priežiūros atostogos)
Choreografijos mokytoja    
Vilija Narkovičienė Šokio mokytoja   vilija.narkoviciene@antakalnio.lt
Čianita Linkutė-Vuicik Dailės mokytoja   cianita.vuicik@antakalnio.lt
Žaneta Gudaitienė Teatro mokytoja   zaneta.gudaitiene@antakalnio.lt
Daiva Tvaronė Fizinio ugdymo mokytoja   daiva.tvarone@antakalnio.lt
Simona Baltakienė Fizinio ugdymo mokytoja   simona.baltakiene@antakalnio.lt
Gintaras Petrauskas Fizinio ugdymo mokytojas   gintaras.petrauskas@antakalnio.lt
Kitos srities mokytojai, padėjėjai
Birutė Mandrikova Visos dienos grupės mokytoja   birute.mandrikova@antakalnio.lt
Rita Norkaitienė Visos dienos grupės mokytoja   rita.norkaitiene@antakalnio.lt
Milda Šidlauskienė Visos dienos mokyklos grupės auklėtoja   milda.sidlauskiene@antakalnio.lt
Darja Lyzenko Žmogaus saugos mokytoja   darja.lyzenko@antakalnio.lt
Daiva Naujalytė-Erminienė Neformaliojo švietimo mokytojas (sporto, kūno kultūros ir pan. mokymas), mokytojo padėjėja   daiva.erminiene@antakalnio.lt
Saimonas Zagrapskas Mokymo priemonių specialistas   saimonas.zagrapskas@antakalnio.lt
Edita Sinkevič Mokytojo padėjėja   edita.sinkevic@antakalnio.lt
Tomas Vidugiris Mokytojo padėjėjas   tomas.vidugiris@antakalnio.lt
Audra Ivanauskienė Mokytojo padėjėja   audra.ivanauskiene@antakalnio.lt
Margarita Večerkevič Mokytojo padėjėja   margarita.vecerkevic@antakalnio.lt

Taip pat žiūrėkite

Mokiniai ir klasės

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams