Mokytojai

Mokytojų sąrašas 2023-2024 m. m.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

El. paštas

Pradinio ugdymo mokytojai

Ana Daunoravičienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnysis mokytojas ana.daunoraviciene@antakalnio.lt
Andra Ramanauskienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytojas metodininkas andra.ramanauskiene@antakalnio.lt
Aušra Gelažnikienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytojas (suteikta) ausra.gelaznikiene@antakalnio.lt
Rimgailė Kriukaitė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytojas (suteikta) rimgaile.kriukaite@antakalnio.lt
Dominykas Kriauza Pradinio ugdymo mokytojas Mokytojas (suteikta) dominykas.kriauza@antakalnio.lt
Erika Eitmantytė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytojas (suteikta) erika.eitmantyte@antakalnio.lt
Ginta Azguridienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytojas metodininkas ginta.azguridiene@antakalnio.lt
Jolanta Sabaliauskienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnysis mokytojas jolanta.sabaliauskiene@antakalnio.lt
Jolanta Vilkaitė-Samuilienė 
(Tarnybos atostogos)
Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnysis mokytojas jolanta.samuiliene@antakalnio.lt
Jolita Damkauskienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnysis mokytojas jolita.damkauskiene@antakalnio.lt
Janina Narkevičienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytojas (suteikta) janina.narkeviciene@antakalnio.lt
Jurga Padūmytė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytojas metodininkas jurgita.padumyte@antakalnio.lt
Lina Kumžienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytojas metodininkas lina.kumziene@antakalnio.lt
Monika Maslianikienė 
(Vaiko priežiūros atostogos)
Pradinio ugdymo mokytoja Mokytojas (suteikta) monika.maslianikiene@antakalnio.lt
Nijolė Bielinskienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnysis mokytojas nijole.bielinskiene@antakalnio.lt
Rasa Makarevičienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytojas metodininkas rasa.makareviciene@antakalnio.lt
Rasa Staniunaitienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnysis mokytojas rasa.staniunaitiene@antakalnio.lt
Regina Aršvilaitė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnysis mokytojas regina.arsvilaite@antakalnio.lt
Viktorija Bujokienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytojas (suteikta) viktorija.bujokiene@antakalnio.lt
Violeta Jonaitytė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytojas metodininkas violeta.jonaityte@antakalnio.lt
Zita Petravičienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnysis mokytojas zita.petraviciene@antakalnio.lt
Asta Luzginienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnysis mokytojas asta.luzginiene@antakalnio.lt

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

Danutė Šapalienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vyresnysis mokytojas danute.sapaliene@antakalnio.lt
Dovilė Labanauskienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Mokytojas (suteikta) dovile.labanauskiene@antakalnio.lt
Ingrida Byraitė-Pekorienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Mokytojas metodininkas ingrida.pekoriene@antakalnio.lt
Jolanta Bizaitė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vyresnysis mokytojas jolanta.bizaite@antakalnio.lt
Laima Gaidienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vyresnysis mokytojas laima.gaidiene@antakalnio.lt
Lijana Zorubienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Mokytojas (suteikta) lijana.zorubiene@antakalnio.lt

Užsienio kalbų mokytojai

Daiva Varkalienė Anglų kalbos mokytoja Mokytojas (suteikta) daiva.varkaliene@antakalnio.lt
Gintarė Kurpienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnysis mokytojas gintare.kurpiene@antakalnio.lt
Loreta Vilkevičienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnysis mokytojas loreta.vilkeviciene@antakalnio.lt
Nida Chadzevičienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnysis mokytojas nida.chadzeviciene@antakalnio.lt
Nida Tamulionytė-Brebbia Anglų kalbos mokytoja Vyresnysis mokytojas nida.brebbia@antakalnio.lt
Oksana Marenkova Anglų kalbos mokytoja Mokytojas metodininkas oksana.marenkova@antakalnio.lt
Živilė Laurynaitė-Urbienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnysis mokytojas zivile.laurynaite@antakalnio.lt
Rima Zenkevičienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnysis mokytojas rima.zenkeviciene@antakalnio.lt
Vitalija Grunt Rusų kalbos mokytoja Mokytojas (suteikta) vitalija.grunt@antakalnio.lt
Oksana Velikorodnova Rusų kalbos mokytoja Mokytojas metodininkas oksana.velikorodnova@antakalnio.lt
Nijolė Gaidienė Prancūzų kalbos mokytoja Vyresnysis mokytojas nijole.gaidiene@antakalnio.lt
Simona Jocevičiūtė  Prancūzų kalbos mokytoja Mokytojas (suteikta) simona.joceviciute@antakalnio.lt
Aušra Dobravolskienė Vokiečių kalbos mokytoja Vyresnysis mokytojas ausra.dobravolskiene@antakalnio.lt

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

Audronė Buzienė Matematikos mokytoja Vyresnysis mokytojas audrone.buziene@antakalnio.lt
Tadeuš Romanovski Matematikos mokytojas Vyresnysis mokytojas tadeus.romanovski@antakalnio.lt
Rita Šarmavičienė Matematikos ir informatikos mokytoja Vyresnysis mokytojas rita.sarmaviciene@antakalnio.lt
Gintė Katkutė Matematikos ir informatikos mokytoja Mokytojas (suteikta) ginte.katkute@antakalnio.lt
Gintarė Dzindzalietienė Informatikos mokytoja Mokytojas (suteikta) gintare.dzindzalietiene@antakalnio.lt
Tomas Jankūnas Fizikos ir informatikos mokytojas Mokytojas (suteikta) rita.sarmaviciene@antakalnio.lt
Tomas Jačionis Informatikos mokytojas Mokytojas (suteikta) tomas.jacionis@antakalnio.lt

Gamtos mokslų mokytojai

Asta Stelnionytė Fizikos mokytoja Vyresnysis mokytojas asta.stelnionyte@antakalnio.lt
Danguolė Skurauskienė Biologijos mokytoja Mokytojas metodininkas danguole.skurauskiene@antakalnio.lt
Nijolė Dubovskienė Chemijos mokytoja Vyresnysis mokytojas nijole.dubovskiene@antakalnio.lt
Neringa Čiukšienė Chemijos mokytoja Vyresnysis mokytojas neringa.ciuksiene@antakalnio.lt
Jurgita Paravinskienė Chemijos mokytoja Mokytojas metodininkas jurgita.paravinskiene@antakalnio.lt

Socialinių mokslų mokytojai

Dalia Balevičiūtė Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Mokytojas (suteikta) dalia.baleviciute@antakalnio.lt
Kristina Grelecka Dorinio ugdymo (katalikų tikybos) mokytoja Vyresnysis mokytojas kristina.grelecka@antakalnio.lt
Jūratė Gadeikienė Etikos mokytoja Vyresnysis mokytojas jurate.gadeikiene@antakalnio.lt
Darja Lyzenko Etikos mokytoja Mokytojas (suteikta) darja.lyzenko@antakalnio.lt
Loreta Pilat Geografijos mokytoja Vyresnysis mokytojas loreta.pilat@antakalnio.lt
Virginija Mikulėnienė Geografijos mokytoja Mokytojas metodininkas virginija.mikulėnienė@antakalnio.lt
Renata Vasiliauskienė Istorijos mokytoja Vyresnysis mokytojas renata.vasiliauskiene@antakalnio.lt
Virginija Oliškevičienė Istorijos mokytoja Vyresnysis mokytojas virginija.oliskeviciene@antakalnio.lt

Technologijų, menų ir sporto mokytojai

 
Dolita Luotienė Technologijų mokytoja Mokytojas ekspertas dolita.luotiene@antakalnio.lt
Edita Skupienė Technologijų mokytoja Mokytojas ekspertas edita.skupiene@antakalnio.lt
Egidijus Lukaševičius Technologijų mokytojas Vyresnysis mokytojas egidijus.lukasevicius@antakalnio.lt
Inga Stanionienė Technologijų mokytoja Mokytojas (suteikta) inga.stanioniene@antakalnio.lt
Rytis Kvedarauskas Muzikos mokytojas Mokytojas (suteikta) rytis.kvedarauskas@antakalnio.lt
Džeralda Kmieliauskienė Muzikos mokytojas Mokytojas metodininkas dzeralda.kmieliauskiene@antakalnio.lt
Greta Skudžiūtė Muzikos mokytoja Mokytojas (suteikta) greta.skudziute@antakalnio.lt
Vilija Narkovičienė Šokio mokytoja Vyresnysis mokytojas vilija.narkoviciene@antakalnio.lt
Čianita Linkutė-Vuicik Dailės mokytoja Vyresnysis mokytojas cianita.vuicik@antakalnio.lt
Daiva Naujalytė-Erminienė Dailės mokytoja Mokytojas (suteikta) daiva.erminiene@antakalnio.lt
Žaneta Gudaitienė Teatro mokytoja Mokytojas (nesuteikta) zaneta.gudaitiene@antakalnio.lt
Daiva Tvaronė Fizinio ugdymo mokytoja Vyresnysis mokytojas daiva.tvarone@antakalnio.lt
Simona Baltakienė Fizinio ugdymo mokytoja Vyresnysis mokytojas simona.baltakiene@antakalnio.lt
Gintaras Petrauskas Fizinio ugdymo mokytojas Vyresnysis mokytojas gintaras.petrauskas@antakalnio.lt
Kitos srities mokytojai, padėjėjai
Meškauskaitė Agnė Ugdymo karjeros specialistė Mokytojas (suteikta) agne.meskauskaite@antakalnio.lt
Aršvilaitė Regina Visos dienos grupės auklėtojas Vyresnysis mokytojas birute.mandrikova@antakalnio.lt
Azguridienė Ginta Visos dienos grupės auklėtojas Vyresnysis mokytojas rita.norkaitiene@antakalnio.lt
Bielinskienė Nijolė Visos dienos grupės auklėtojas Vyresnysis mokytojas milda.sidlauskiene@antakalnio.lt
Bujokienė Viktorija Visos dienos grupės auklėtojas Mokytojas (suteikta) stefa.vengaliene@antakalnio.lt
Damkauskienė Jolita Visos dienos grupės auklėtojas Vyresnysis mokytojas jolita.damkauskiene@antakalnio.lt
Daunoravičienė Ana Visos dienos grupės auklėtojas Vyresnysis mokytojas ana.daunoraviciene@antakalnio.lt
Eitmantytė Erika Visos dienos grupės auklėtojas Mokytojas (suteikta) erika.eitmantyte@antakalnio.lt
Gelažnikienė Aušra Visos dienos grupės auklėtojas Mokytojas (suteikta) ausra.gelaznikiene@antakalnio.lt
Jonaitytė Violeta Visos dienos grupės auklėtojas Mokytojas metodininkas violeta.jonaityte@antakalnio.lt
Kumžienė Lina Visos dienos grupės auklėtojas Mokytojas metodininkas lina.kumziene@antakalnio.lt
Luzginienė Asta Visos dienos grupės auklėtojas Mokytojas (suteikta) asta.luzginiene@antakalnio.lt
Mandrikova Birutė Visos dienos grupės auklėtojas Mokytojas (suteikta) birute.mandrikova@antakalnio.lt
Narkevičienė Janina Visos dienos grupės auklėtojas Mokytojas (suteikta) janina.narkeviciene@antakalnio.lt
Norkaitienė Rita Visos dienos grupės auklėtojas Vyresnysis mokytojas rita.norkaitiene@antakalnio.lt
Padūmytė Jurga Visos dienos grupės auklėtojas Mokytojas metodininkas jurga.padumyte@antakalnio.lt
Petravičienė Zita Visos dienos grupės auklėtojas Vyresnysis mokytojas zita.petraviciene@antakalnio.lt
Ramanauskienė Andra Visos dienos grupės auklėtojas Mokytojas metodininkas andra.ramanauskiene@antakalnio.lt
Sabaliauskienė Jolanta Visos dienos grupės auklėtojas Vyresnysis mokytojas jolanta.sabaliauskiene@antakalnio.lt
Stelnionytė Asta Visos dienos grupės auklėtojas Vyresnysis mokytojas asta.stelnionyte@antakalnio.lt
Šidlauskienė Milda Visos dienos grupės auklėtojas Mokytojas metodininkas milda.sidlauskiene@antakalnio.lt
Vengalienė Stefa Visos dienos grupės auklėtojas Vyresnysis mokytojas stefa.vengaliene@antakalnio.lt
Ivanauskienė Audra Mokytojo padėjėja - audra.ivanauskiene@antakalnio.lt
Mažutytė Raimonda Mokytojo padėjėja - raimonda.mazutyte@antakalnio.lt
Meilūnienė Adrija Mokytojo padėjėja - adrija.meiluniene@antakalnio.lt
Rovena Kriauzaitė-Ulbinienė Mokytojo padėjėja - rovena.ulbiniene@antakalnio.lt
Sargūnienė Dalia Mokytojo padėjėja - dalia.sarguniene@antakalnio.lt
Sinkevič Edita Mokytojo padėjėja - edita.sinkevic@antakalnio.lt
Večerkevič Margarita Mokytojo padėjėja - margarita.vecerkevic@antakalnio.lt
Vidugiris Tomas Mokytojo padėjėjas - tomas.vidugiris@antakalnio.lt
Tereza Nekraševič Mokytojo padėjėja - tereza.nekrasevic@antakalnio.lt
Jelena Taraškevič Mokytojo padėjėja - jelena.taraskevic@antakalnio.lt
Gintė Zurbaitė-Butkuvienė Mokytojo padėjėja - ginte.butkuviene@antakalnio.lt 
Milana Kazakienė Mokytojo padėjėja - milana.kazakiene@antakalnio.lt 

Taip pat žiūrėkite

Mokiniai ir klasės

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams