Nuotolinis ugdymas

Nuotolinis mokymas - mokymo proceso organizavimo būdas, kai mokiniai būdami skirtingose vietose, bei naudodamiesi informacines komunikacijos priemones ir technologijas (kompiuterį, planšėtę, mobilųjį telefoną, kur veikia vaizdo kamera bei garsiakalbis, yra mokymui reikalinga programinė įranga), bendrauja su mokytoju ugdymo tikslams pasiekti.

Progimnazijoje galima pavienio ir grupinio mokymo forma.

Pavienio mokymo forma. Mokiniai savarankiškai mokydamiesi jungiasi su mokytoju ir dalyvauja grupinėse ar individualiose mokytojo konsultacijose, nėra nuoseklaus, kasdienio pamokų tvarkaraščio.

Grupinio mokymo forma. Mokiniai susijungia į klasę ar grupę ir nuosekliai mokosi mokomi mokytojų pagal mokymo programas ir nuotolinį pamokų tvarkaraštį.

Mišrus mokymas - mokymo proceso organizavimo būdas, kai nuosekliai derinami skirtingi mokymo būdai: kasdienis ir nuotolinis. Grupinio mokymo forma (mišrus) - visiems mokiniams dalis mokymo (pavyzdžiui, viena savaitė ar dvi savaitės iš eilės) vyksta nuotoliniu, vėliau kasdieniu būdu (pavyzdžiui, kita savaitė ar dvi savaitės iš eilės).

Hibridinis mokymas - mokymo proceso organizavimo būdas kai lygiagrečiai derinami skirtingi mokymo būdai pagal nustatytą tvarkrašatį. Grupinio mokymo forma (hibridinis) - pamokos metu dalis mokinių mokosi kasdieniu klasėje, kita dalis nuotoliniu būdu.

Daugiau informacijos

Informacinių sistemų pagalbos tinklas

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams