Viešieji pirkimai

Pirkimų taisyklės

Vilniaus Antakalnio progimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės (nuo 2023 m.) nustato Vilniaus Antakalnio progimnazijos  prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą, vykdymą, procedūras, pirkimus vykdančių asmenų teises, pareigas, funkcijas, pirkimų apskaitą. 

Atlikdama viešuosius pirkimus perkančioji organizacija vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas), kitais Viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir šiomis taisyklėmis.

Dokumentai

Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Antakalnio progimnazijos pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2023-08-10 14:45:27 195.1 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2019 m. 2023-08-10 14:45:27 318.28 KB
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 2017 m. 2023-08-10 14:45:27
Viešųjų pirkimų planas
Viešųjų pirkimų planas 2020 m. 2023-03-24 15:47:17 101.23 KB
Viešųjų pirkimų planas 2019 m. 2023-03-24 15:47:17 106.43 KB
Viešųjų pirkimų planas 2022 m. 2023-12-07 21:02:28 2.22 MB
Viešųjų pirkimų planas 2021 m. 2023-12-07 21:03:01 2.13 MB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Iki vasaros atostogų pabaigos liko
  • dien.
  • val.
  • min.
  • sek.