Veiklos sritys

Progimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Progimnazijos švietimo veiklos rūšys:

 • pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
 • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Iki vasaros atostogų pabaigos liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.