Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2023 m. II ketv. 

Pareigybės pavadinimas

2022 m.

2023 m. II ketv.

 

Suma, Eur

Darbuotojų skaičius

Suma, Eur

Bibliotekininkas

1279

2

1621

Budėtojas-sargas

782

5

756

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1577

6

2067

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

*

1

*

Direktorius

*

1

*

IT specialistas

1239

2

1333

Karjeros specialistas

*

1

*

Kiemsargis

*

1

*

Laborantas

*

1

*

Logopedas

1114

2

1516

Mokytojas

1460

81

1689

Mokytojo padėjėjas

671

8

762

Mokytojo padėjėjas vaikams, turintiems vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių

*

1

*

Pastatų priežiūros specialistas

1171

3

1327

Psichologas

1628

4

1862

Raštinės vadovas

*

1

*

Rūbininkas

*

1

*

Sargas

*

1

*

Sekretorius

729

3

876

Socialinis pedagogas

1647

2

2166

Specialusis pedagogas

*

1

*

Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas

*

1

*

VDM pedagogas

848

21

838

Valytojas

848

10

966

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams