Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2024 m. I ketv.   

Pareigybės pavadinimas

2023 m.

2024 m. I ketv.

 

Suma, Eur

Darbuotojų skaičius

Suma, Eur

Bibliotekininkas

1621

2

1708

Budėtojas-sargas

784

4

1040

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2241

4

3394

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

*

1

*

Direktorius

*

1

*

IT specialistas

1331

2

1337

Karjeros specialistas

*

1

*

Kiemsargis

*

1

*

Laborantas

*

1

*

Logopedas

1448

2

1381

Mokytojas

1679

81

1901

Mokytojo padėjėjas

812

11

876

Mokytojo padėjėjas vaikams, turintiems vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių

*

 

*

Pastatų priežiūros specialistas

1256

3

1405

Psichologas

1817

3

1878

Raštinės vadovas

*

1

*

Rūbininkas

630

2

693

Sargas

*

 

*

Sekretorius

1059

3

1036

Socialinis pedagogas

2027

3

2257

Specialusis pedagogas

1553

3

1420

Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas

*

1

*

VDM pedagogas

808

21

919

Valytojas

966

9

1078

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Iki vasaros atostogų pabaigos liko
  • dien.
  • val.
  • min.
  • sek.