Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2023 m.   

Pareigybės pavadinimas

2022 m.

2023 m.

 

Suma, Eur

Darbuotojų skaičius

Suma, Eur

Bibliotekininkas

1279

2

1621

Budėtojas-sargas

782

5

784

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1577

8

2241

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

*

1

*

Direktorius

*

1

*

IT specialistas

1239

2

1331

Karjeros specialistas

*

1

*

Kiemsargis

*

1

*

Laborantas

*

1

*

Logopedas

1114

3

1448

Mokytojas

1460

91

1679

Mokytojo padėjėjas

671

13

812

Mokytojo padėjėjas vaikams, turintiems vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių

*

1

*

Pastatų priežiūros specialistas

1171

4

1256

Psichologas

1628

4

1817

Raštinės vadovas

*

1

*

Rūbininkas

0

2

630

Sargas

*

1

*

Sekretorius

729

3

1059

Socialinis pedagogas

1647

4

2027

Specialusis pedagogas

*

3

1553

Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas

*

1

*

VDM pedagogas

848

24

808

Valytojas

848

10

966

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Iki pavasario (Velykų) atostogų liko
  • dien.
  • val.
  • min.
  • sek.