Darbuotojai

Techninis aptarnaujantis personalas

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

El. paštas
1. Gediminas Jukonis

Informacinių technologijų eksploatavimo inžinierius, mokymo priemonių specialistas

gediminas.jukonis@antakalnio.lt
2. Herikas Pranckevičius Informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius herikas.pranckevicius@antakalnio.lt
3. Saimonas Zagrabskas Mokymo priemonių specialistas saimonas.zagrapskas@antakalnio.lt 
4. Gintaras Mazarčiukas Pastatų techninės priežiūros darbininkas gintaras.mazarciukas@antakalnio.lt
5. Minvydas Jusaitis Pastatų techninės priežiūros darbininkas minvydas.jusaitis@antakalnio.lt

6.

Eglė Driukienė Laborantė egle.driukiene@antakalnio.lt
7. Jurgita Dimidovičienė Rūbininkė, valytoja jurgita.dimidoviciene@antakalnio.lt
8. Lilija Užšilaitienė Rūbininkė, valytoja lilija.uzsilaitiene@antakalnio.lt

9.

Antanina Zabedilina Rūbininkė  antanina.zabedilina@antakalnio.lt
10. Ana Pozniakova Valytoja ana.pozniakova@antakalnio.lt
11. Galina Musayeva Valytoja galina.musayvea@antakalnio.lt
12. Gelena Blaščinskienė Valytoja gelena.blascinskiene@antakalnio.lt
13. Gelena Šlaitiun Valytoja gelena.slaitiun@antakalnio.lt
14. Katažina Volodkevičienė Valytoja, kiemsargė katazina.volodkeviciene@antakalnio.lt
15. Regina Jurgevič Valytoja regina.jurgevic@antakalnio.lt
16. Valentina Virbalienė Valytoja, kiemsargė valentina.virbaliene@antakalnio.lt
17. Veronika Subotovič Valytoja veronika.subotovic@antakalnio.lt
18. Jonas Andziulevičius Budėtojas jonas.andziulevicius@antakalnio.lt
19. Algirdas Katkauskas Kiemsargis algirdas.katkauskas@antakalnio.lt
20. Arūnas Kregždė Naktinis sargas arunas.kregzde@antakalnio.lt

21.

Arvidas Paulius Ragauskas Naktinis sargas arvydas.ragauskas@antakalnio.lt

22.

Kęstutis Balčiūnas Naktinis sargas kestutis.balciunas@antakalnio.lt

23.

Arūnas Dovydaitis L.e. naktinio sargo pareigas arunas.dovydaitis@antakalnio.lt

Techninio personalo pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Budėtojo pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:05:13 9.72 KB
Informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinieriaus pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:05:40 9.82 KB
IT MP specialisto pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:05:59 9.93 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:06:31 10.26 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:06:52 9.8 KB
Mokymo priemonių specialisto pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:07:24 10.04 KB
Pastatų prižiūrėtojo (darbininko) pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:08:02 9.7 KB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:08:21 9.43 KB
Sargo pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:09:15 9.65 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:08:38 11.03 KB
 

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams