Filosofija, misija, vizija

Mokyklos strategija

Progimnazijos bendruomenė sutarė dėl geros mokyklos apibrėžimo. Mūsų bendruomenės - pedagogų, specialistų, tėvų ir mokinių - geros mokyklos vizija yra:

 • Psichologiškai, emociškai, fiziškai saugi aplinka ir efektyvi mokymosi bei elgesio problemų sprendimo sistema;
 • Šiuolaikinė mokymosi aplinka (materialinė bazė, aprūpinimas IKT);
 • Glaudus bendrystės ir bendradarbiavimo ryšys: mokytojas – mokytojas, mokinys – pedagogas, tėvai – mokytojai, tėvai – mokiniai.
 • Visapusiškas dėmesys vaiko asmenybei, skatinantis siekti gerų mokymosi rezultatų (vienodai svarbūs ir asmenybė, ir mokymosi rezultatai).

Vizija

Atvirumas ir darnus mokymasis.

Kurdami gerą mokyklą mes augame kaip vieninga, kūrybinga, iniciatyvi, tolerantiška, atvira dialogui ir pokyčiams, skatinanti atsiskleisti bendruomenė.

Misija

Tobulėdami kartu saugioje ir darnioje aplinkoje siekiame aukštesnių mokymosi rezultatų ir palankios emocinės ugdymosi aplinkos atsižvelgdami į kiekvieną mokinį ir ugdome asmenybę, kuriančią savo vertybines nuostatas, gebančią mokytis ir bendradarbiauti.

Vertybės

Bendruomeniškumas, kūrybingumas, iniciatyvumas, tolerantiškumas, atvirumas dialogui ir pokyčiams bei pasidalytoji lyderystė.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Iki vasaros atostogų pabaigos liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.