Dokumentai
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Antakalnio progimnazijos vidaus kontrolės politika 2020 m. 2023-03-20 15:29:06 232.43 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2023-08-10 14:45:27 195.1 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023-03-24 15:02:03
Vidaus kontrolės politika 2023-08-10 13:31:36 219.64 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Antakalnio progimnazijoje tvarkos aprašas 2017 m. 519.04 KB
Psichologinio smurto ir mobingo politika 367.88 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis, jų komplektavimo, išdavimo ir atsiskaitymo tvarka 2023-08-10 16:56:40 96.63 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu ir mišriu būdais tvarka 2020 m. 2023-08-10 16:58:55 208.47 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2019 m. 2023-12-07 20:54:38 86.71 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 2024 m. 2024-02-03 18:21:27 233.73 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinių elgesio taisyklės 2023-08-10 16:46:11 121.57 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka 2023-08-10 16:54:00 123.01 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2024 m. 2024-05-17 17:50:19 356.25 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir lankomumo užtikrinimo aprašas 2023 m. 2023-12-12 16:34:06 116.8 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu ir mišriu būdais tvarka 211.06 KB