Mokinių senatas

Informacija

Progimnazijoje nuolat veikia Progimnazijos mokinių savivaldos institucija – mokinių senatas.

Mokinių senatas ir jo pirmininkas renkamas iš 4–8 klasių visuotiniame mokinių susirinkime.

Mokinių senatą sudaro 9 nariai, 4–8 klasių mokiniai.

Veiklos organizavimo forma – posėdžiai, kurie organizuojami ne mažiau kaip kas ugdymo mėnesį. Posėdžius inicijuoja Mokinių senato pirmininkas ar kuruojantis mokinių savivaldą mokyklos darbuotojas. Posėdžiai gali būti protokoluojami mokinių senato sprendimu.

Mokinių senato nutarimai yra fiksuojami raštu ar el. būdu bei siunčiami visiems mokinių senato nariams jų mokyklos adresais.  Posėdžių nutarimus fiksuoja kuruojantis mokinių savivaldą mokyklos darbuotojas ar kitas išrinktas mokinių senato narys.

Posėdžiuose nutarimai priimami balsų dauguma, o esant vienodam balsų skaičiui, nutarimą lemia Mokinių senato pirmininko balsas.

Mokinių senatas veiklas planuoja kalendoriniams metams ir pasiūlo veiklas metiniam Progimnazijos veiklos plano projektui.

Mokinių senato sudėtis  

 

Vardas

Pavardė

Klasė

1.

Emanuelis

Obinna Uba

7p

2.

Juta

Alesiutė

8d

3.

Viktorija

Petrovičiūtė

8d

4.

Kamile

Rusinskytė

8b

5.

Emilija

Razauskaitė

8b

6.

Rūta

Stogevičiūtė

8b

7.

Urtė

Jarmuškaitė

7L

8.

Urtė

Šarmavičiūtė

7L

9.

Emilis

Šulga

7p

Mokinių senato funkcijos

 • Mokinių senatas lygiaverčiai dalyvauja Progimnazijos veikloje, atstovauja mokinių interesus.
 • Padeda organizuoti ugdymą bei Progimnazijos renginius, vykdyti prevencines programas.
 • Teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos.
 • Organizuoja savanorių judėjimą.
 • Dalyvauja rengiant Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus.
 • Svarsto Progimnazijos direktoriaus ar kitų mokyklos vadovų teikiamus klausimus.
 • Deleguoja atstovus į Progimnazijos tarybą.

Senato savanoriai

  Vardas Pavardė Klasė
1 Augustė Povilavičiūtė 7m
2 Linas Krisiūnas 7p
3 Polina Ruby Kemp 7o
4 Eglė Vaisiauskaitė 8b
5 Ignas Išaras 8f
6 Viltė Žemaitytė 5L
7 Ignas Šėmis 7p
8 Rūta Stogevičiūtė 8b
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Iki Kalėdų atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.