Visuomenės sveikatos specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS
Pamokų metu progimnazijoje dirba sveikatos specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Visuomenės sveikatos specialiste progimnazijoje dirba

Lina Miškinienė Visuomenės sveikatos specialistė

Dirba 2 kabinete

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 15.30 12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 15.30 12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 15.30 12.00 – 12.30
Penktadienis 8.00 – 15.00 12.00 – 12.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Visuomenės sveikatos specialistės funkcijos:

 • konsultuoti ugdymo įstaigos bendruomenę sveikatinimo klausimais;
 • organizuoti ir vesti veiklas ugdymo įstaigos bendruomenei sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo temomis;
 • organizuoti lėtinių ligų profilaktiką (koordinuoja savirūpos organizavimo procesus);
 • suteikti ir/ar koordinuoti pirmąją pagalbą;
 • tikrinti mokinių asmens higieną esant poreikiui;
 • prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį teisės aktams;
 • tvarkyti ir analizuoti mokinių sveikatos pažymėjimus;
 • analizuoti sergamumą ir kitus sveikatos rodiklius;
 • prižiūrėti ugdymo įstaigos aplinkos atitiktį higienos normoms bei teikti siūlymus dėl sveikatai palankios aplinkos;
 • planuoti ir organizuoti sveikatinančius projektus;
 • rengti ir dalintis medžiaga apie sveikatos stiprinimą;
 • dalyvauti Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • dalyvauti užkrečiamųjų ligų plitimo valdyme.

Visuomenės sveikatos specialisto pranešimai

 

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams