Specialusis pedagogas

Specialiosiomis pedagogėmis progimnazijoje dirba

Milda Panavienė Specialioji pedagogė

Dirba 52 kabinete
Kuruojamos klasės: 1-8

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.00 – 14.00

12.15 – 12.45

 

Antradienis

8.00 – 14.00 12.15 – 12.45  

Trečiadienis

8.00 – 14.00 12.15 – 12.45  

Ketvirtadienis

8.00 – 14.00 12.15 – 12.45  
Penktadienis 8.00 – 14.00 12.15 – 12.45  

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Edita Sinkevič Specialioji pedagogė (dirba tik su dokumentais)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

– 

 – 

 

Antradienis

 

Trečiadienis

 – –   

Ketvirtadienis

 –  –   
Penktadienis  –  –   

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Specialiojo pedagogo funkcijos

  • Atlieka mokinių pedagoginį vertinimą.
  • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų udgymosi poreikių turintiems mokiniams, lavina jų sutrikusias funkcijas, seka ir fiksuoja pažangą.
  • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese.
  • Konsultuoja specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, supažindina su teisės aktais, reglamentuojančiais specialųjį ugdymą.
  • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės ir kitų mokyklos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje.

Dokumentai

Specialusis pedagogas Atnaujinta Dydis
Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas 2023-03-23 21:00:38

Specialiojo pedagogo pranešimai

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams